Guldmyran delas ut till partners som säljer och levererar HP:s och HPE:s innovationer i linje med våra respektive strategier.

Även om kategorierna har en tydlig inriktning kommer valet av vinnare alltid bygga på en vägd bedömning. I kategorin ”Growth” väger till exempel självklart en ren försäljningsökning tungt, men står våra produkter dessutom för en växande andel av partnerns totala omsättning blir valet ännu enklare. Faktorer som samarbetsförmåga, effektivitet och kreativitet har stor betydelse. Vi premierar hellre en partner som driver på och aktivt utvecklar sin affär än en oengagerad partner med stora volymer.


Planering och framförhållning är också viktigt, liksom förmågan att tydligt kommunicera affärsplaner och försäljningsmål.

Vi premierar partners som tar ansvar för affären från start till mål och driver digital transformation så att HP:s och HPE:s innovationer kan skapa värde för människor och organisationer.