Alla företag måste vara flexibla, snabba och lyhörda mot både kundernas och marknadens krav. Den digitala transformationen har stärkts av den blixtsnabba utvecklingen av as-a-Service-konceptet.

As-a-service-trenden har lett till en allmän tillgång till högkvalitativ infrastruktur. Bara för tio år sedan kunde hårdvara bli en stötesten i projekten. Företag var tvungna att beställa allt flera månader i förväg och varorna skeppades oftast från andra sidan av världen. Vi har med andra ord gått ifrån en hårdvarubrist till att hårdvaran finns en knapptryckning bort.

Man kan därför säga att aaS har ”demokratiserat infrastruktur” eftersom det idag varken krävs stora investeringar eller omfattande kunskap för att få tillgång till modern, säker och uppdaterad IT.

Enligt Martin Sundblad, analytiker på IDC, drivs as-a-Service-utvecklingen av två saker. Dels den starka kopplingen mellan digitala och fysiska tjänster, som gör att det blir lättare att skapa paketeringar som är ”tjänstefierade”. Och dels av aktiemarknaden eftersom företag tenderar att få en högre värdering om de har stadiga abonnemangsliknande intäkter.

Tjänstefiering bra på börsen

Tjänstefieringen innebär många fördelar. Kostnadsbesparing är förstås en men även kapacitet är ett viktigt argument. Det är betydligt lättare att skala upp eller ned produktionen, beroende på kundernas efterfrågan, med hjälp av flexibiliteten som as-a-Service erbjuder. Tiden och arbetskraften kan nu istället användas för att utveckla företagets affär.

Samtidigt har komplexiteten ökat när det gäller att hantera data som finns både på egna servrar och i det privata samt publika molnet. När företag kan köpa hela lösningen som en tjänst kan de glömma allt vad komplexitet heter och istället fokusera på sin egen kärnverksamhet.

Upplevelsen är allt

Det viktigaste fördelarna med att konsumera IT som tjänst handlar inte om en plats – on eller off prem – utan om upplevelsen man får när man köper IT som tjänst. Kriterier som IT–säkerhet, performance och compliance driver dom flesta företag och organisationer till att bygga en hybrid IT-plattform. Det vill säga med IT-konsumtion i en kombination av ett publikt moln hos en IT partner eller i ett eget datacenter.

En utmaning kan då bli att få en överblick av sin IT. En bra lösning bör därför göra det möjligt att konsumera IT i dessa olika scenarier och dessutom förmågan att kunna hantera olika arbetslaster med god överblick av konsumtion, performance, compliance et cetera. 

Kommer utveckling att fortsätta i lika snabb takt?

Enligt IDC:s analytiker håller trenden mot det publika molnet på att mogna.

– Företag har blivit bättre på att avgöra vilken typ av data man ska lägga på vilken plats utifrån vilken lösning som ger mest nytta. Det leder till att en del data flyttas tillbaka från molnet till företagets egna servrar men i en konsumtionstjänst on-prem. Även faktorer som IT-säkerhet och GDPR kommer påverka den här utvecklingen, säger Martin Sundblad.

I takt med att IT-marknaden växer kommer den att förändras. Företagen som tillhandahåller molntjänster kommer framöver att särskilja sig allt mer från varandra. Dessutom, spår IDC:s analytiker, att fler partnerskap bildas liksom ekosystem av samverkande molntjänstleverantörer. Detta stöttat av de stora leverantörerna av plattformar, tjänster och program som hjälper till för att säkra leverans, säkerhet och integration.

Ladda gärna ner och läs hela rapporten här

Hälsar Toni Drk, HPE