Vinnaren av Hedersmyran 2020 har ordet och delar med sig av sin syn på hållbarhet och framtiden.

IT-köpares makt är stor men kan användas bättre

Hur då? Jo, genom att ställa hållbarhetskrav kan köparna använda sin makt och visa branschen vilken utveckling de helst vill se.

Varje år inom ramen för initiativet Atea Sustainability Focus (ASF) berättar hundratals nordiska IT-köpare hur de ser på hållbarhet och IT. Både vad de gör själva och vad de vill se från branschen. IT-avdelningar idag förväntas bidra till verksamhetens hållbarhetsmål och bland målen står miljö och klimat i högst upp. Majoriteten av dem som svarar på undersökningen säger att de prioriterar hållbarhet vid inköp av IT men fortfarande är det alltför många som inte ställer hållbarhetskrav alls.

Vad ställer köparna för krav?

Varannan köpare anser att de ställer avancerade krav, som verifieras innan tilldelning, men många IT- köpare upplever att de saknar tid och resurser för att prioritera uppföljning. Samtidigt anger de flesta att en viktig möjliggörare för att ta mer ansvar kring hållbar IT är att stärka processen kring hållbarhetskraven. Att verifiera och följa upp är A och O för att få effekt.

Detta ställningstagande var grunden till att 11 organisationer, några av de största IT-köparna och ledande när det gäller hållbarhet, arbetade fram ett manifest som beskriver hur de tillsammans kommer att ta ett större ansvar för hållbara IT-inköp. Bland annat genom att gynna aktörer som är i linje med 1,5-gradersmålet och verkar för en cirkulär ekonomi och på ett transparent sätt visar hur de respekterar de mänskliga rättigheterna.

Genom ständigt utbyte, bland annat i form av en Learning Academy, kommer medlemmarna i ASF Leadership for Change att dela best practice för att hitta de metoder som ger störst effekt.  Det finns helt enkelt inget bättre sätt att driva hållbar utveckling än att skapa en marknad för den.

Så, hur gör du som IT-köpare för att ställa hållbarhetskrav som gör skillnad? Först och främst: välj tillverkare som är minst Regular Member i Responsible Business Alliance och välj TCO- certifierade produkter och säkra återtag. Då lägger du en mycket god grund för hållbar tillverkning och användning av IT – utan tidskrävande uppföljning.

Flera råd hittar du här . Och vill du vara med och förändra världen – delta i ASF Dialog 2021 eller  Leader for Change och utforma best practice tillsammans med andra ledande köpare

Chiara Selvetti
Hållbarhetschef, Atea