Klimatfrågan har inga enkla lösningar

“Easy doesn’t do it” brukar vi säga på HP. Att ta tag i klimatfrågan kräver att vi gör saker på ett annorlunda sätt eller kanske helt slutar göra vissa saker. Det låter enkelt men är svårt. Det kräver uppoffringar och hårt arbete och att vi sätter klimatfrågan allra högst på dagordningen.

HP har gått först i IT-branschen med många saker. Vi var till exempel först med att redovisa vårt klimatavtryck för hela leverantörskedjan och hur användandet av våra produkter har påverkar klimatet. Därefter har vi satt upp ambitiösa mål för både oss själva och våra underleverantörer som vi har överträffat gång på gång.

Det är inte nya förordningar eller lagar som driver vår utveckling. Det är inte heller för att vi vill se bra ut i förhållande till andra eller vinna kortsiktiga sympatier.

Det här är det företag vi är i grunden. Vi har haft policyn kring globalt medborgarskap nedskriven sen 50-talet. Det är inte bara aktieägarnas värdeökningar som är målet med det vi gör. Vi ska ta hand om våra kunder, leverantörer, våra anställda men också samhället där vi verkar.

IT-branschens mest ambitiösa klimatmål

Nu sätter vi upp IT-branschens mest ambitiösa klimatmål med ambitionen att bli det mest hållbara och rättvisa företaget i hela branschen.

  • Minska utsläppet av växthusgaser i hela vår leverantörskedja med 50% till 2030 (jämfört med 2019)
  • Nå netto-noll utsläpp av växthusgaser i hela leverantörskedjan 2040 med början i förbrukning till skrivare där vi ska nå en neutralisering redan 2030
  • 2030 ska 75% av materialet i både produkter och förpackningar vara av återvunnet material

Det här är bara några av målen men om du tittar på dom så är det extremt svåra mål att uppnå. Om vi ska uppnå 75% av återvunnet material i våra produkter och förpackningar så kräver det att vi ställer om vår produktion till ett cirkulärt tänkande där slutet på livscykeln helt plötsligt blir början på produktionen. Det kräver att vi ställer om hela vår leverantörskedja som idag innefattar 500 000 människor.

Att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser betyder inte bara att vi klimatkompenserar vår miljöpåverkan som många gör. Det betyder att vi kommer att minska vårt klimatavtryck på alla sätt som det är möjligt och sen kompensera det som återstår.

Vi menar allvar med att göra det som är rätt och inte det som är enkelt.

Det är de enkla och breda lösningarna som har tagit vår jord dit den är idag. Det är den smala vägen och de svåra omställningarna som tar oss ur den här situationen och vi lovar att göra vår del i det och det spelar roll.

Daniel Antonsson, HP