Guldmyran är inget utan sina partners — och vilka partners sen!
Här får du träffa några av våra partners medarbetare när de förbereder sig inför Guldmyrans tjugoårsjubileum. Den 3 februari tycks bli något alldeles extra…