2024 instiftades en helt ny utmärkelse under Guldmyran — Guldmyran Hall of fame. Guldmyran Hall of fame samlar branschprofiler som gjort ett betydande avtryck i IT-branschen. Utmärkelsen ges till seniorer, på väg att avsluta sin yrkeskarriär. För att bli invald krävs att man starkt bidragit till att driva marknaden och den tekniska utvecklingen framåt. Detta har gjorts på ett konstruktivt sätt vilket resulterat i starka allianser, motiverade kollegor och ett nätverk av vänner. 

Bo Holmquist, Peter Kock och Mikael Dagerfall.