Motiveringar 2023

HP Partner of the Year 

Som första HP Partner att uppnå ”HP Amplify Impact 5 star” är årets pristagare van att få ta emot fina utmärkelser, både på den globala och lokala scenen. Det är välförtjänt och det visar att ni verkligen tar hållbarhet på allvar. Ni har stor nyfikenhet för nya produkter och lösningar. Ni är alltid snabba att få ut dem till marknaden. Ni går i bräschen och visar att det går att skapa tillväxt med hållbarhet i centrum.

Årets HP Partner of the Year är Advania! 

 

HP Growth 

Det är lätt att se print som en mogen marknad och ett komplement till övrig IT men  årets pristagare bestämde sig för att bli bäst genom att bibehålla sitt fokus på endast print och satsa ännu mer.
Med stort engagemang, kompetenta medarbetare och personlig närvaro skapar ni trygghet hos kunderna, vilket i sin tur gör att ni får förtroende från många nya kunder.

Ni är vad ni heter helt enkelt. Årets Guldmyra i kategorin HP Growth går till Perfect Print! 

 

Säkerhet

Det finns många verksamheter med behov av en bra och säker utskriftsmiljö som än i dag sköter det mesta manuellt och saknar rutiner för att skapa och bibehålla hög säkerhet. Genom att kombinera automatisering, utbildning och support skapades en säkerhetslösning i världsklass. En plattform med hög driftsäkerhet som är enkel för kunden. När Sveriges landslag inom IT bildar kedja finns det inga svaga länkar.

Årets Guldmyra i kategorin Säkerhet går till projektet ”Säker och automatiserad utskriftslösning”. Grattis Atea! 

  

Samhällsnytta & Effektivisering

Det krävdes ett effektivt samarbete och hög säkerhet för att ta det här projektet i mål. Tack vare ett starkt, ömsesidigt förtroende kunde vi tillsammans leverera en plattform som gör vårt samhälle effektivare och säkrare.

Årets Guldmyra i kategorin Samhällsnytta & effektivisering går till projektet “Smart IT säkerställer säkerhet för oss alla.” Grattis Atea! 

HPE Partner of the Year  

Antalet projekt, kundimplementeringar och nya affärer ni genomfört under året är imponerande och det är med stor tacksamhet vi på HPE ser tillbaka på året som gått. Vi hyllar ett starkt team som alltid hjälper sina kunder att hitta de bästa IT-lösningarna och formar den IT-framtid vårt land behöver.

Årets HPE Partner of the Year är Advania! 

 

HPE Growth  

Under ett turbulent år är det imponerade att ni lyckats växa mest av alla. Att ni dessutom växer på bredden, inom flera olika segment, är ett tydligt bevis på er styrka. Tack för att ni fortsätter växa tillsammans med oss!

Årets Guldmyra i kategorin HPE Growth går till Dustin! 

 

Hållbarhet 

Elektroniskt avfall ökar med över 50 miljoner ton årligen. Med HP Approved Selection kan vi erbjuda kvalitetssäkrade återbruksprodukter av hög kvalitet. Årets pristagare har de rätta logistiska lösningarna för att klara det. Men framför allt har de det engagemang och driv som krävs för att skapa trygga kunder.

Årets Guldmyra i kategorin Hållbarhet går till projektet ”HP Approved Selection, en bra affär för alla!” Grattis Dustin! 

 

Innovation 

Högst ställda krav på säkerhet kan göra det svårt för företag att använda molntjänster som är publika eller globala. Genom ett unikt samarbete mellan två bolag finns nu ett svenskt och säkert alternativ till det publika molnet. Med samma tekniska funktioner och affärsmodeller. En snabb, pålitlig och säker upplevelse idag – och en stabil grund för imorgon.

Årets Guldmyra i kategorin Innovation går till projektet ”AI kräver samarbete och nya sätt att hantera IT.” Grattis B2B IT-Partner!