Motiveringar 2022

HP Partner of the Year 

 De kallar sig Sveriges landslag inom IT! Och precis som för alla andra landslag börjar framgångarna i det lokala för att därifrån växa och utmana globalt! ATEA har en exceptionell förmåga att trots sin storlek ha en lokal närvaro och närhet till kunderna. ATEA förstår kundernas behov och guidar dem bland HP:s produkter vilket leder till rätt lösningar och högsta säkerhet för sina kunder. Det nära samarbetet och goda relationerna gör även att ATEA kan ta ansvar för hållbarheten i hela kedjan på en global nivå. Det är ett äkta partnerskap och ett världsmedborgar-ansvar som vi på HP är stolta över att vara en del av. Stort grattis! 

 

HP Growth 

 Under ett år som minst sagt varit omtumlande på alla vis har årets vinnare lyckats skapa en otrolig tillväxt inom samtliga affärsområden. Dessutom har Advania under året utvecklats inom HPs utskriftslösningar. Vilket resulterat i att Advania nu är en fulländad systemintegratör som erbjuder kunderna en komplett arbetsplats. Förutom den organiska tillväxten som omfattar samtliga produktområden har man även haft en förvärvad tillväxt genom fusion med flera nya bolag. Trots det lider man inte av växtvärk! Tvärtom har man utvecklat befintliga kunder och samtidigt skaffat nya genom att alltid sätta kundens behov i centrum. 

Advania gör det sannerligen lätt att växa med IT! Stort grattis! 

 

Säkerhet och integritet  

 Att digital säkerhet är viktigt vet de flesta men att printers, liksom all annan uppkopplad hårdvara kan vara en oönskad väg in i företags digitala miljö tänker inte alla på. Därför är det så viktigt att vi kan arbeta tillsammans för att vägleda kunden utifrån deras behov till en helhetslösning med högsta säkerhet och integritet. ATEA har under 2022 visat prov på hur vi tillsammans kan skapa automatiserade, managerade, hållbara och framför allt säkra helhetslösningar i världsklass. Stort grattis! 

  

Samhällsnytta  

 Framtidens vård är datadriven. Det ställer höga krav på sjukhusens IT-miljö, rätt data måste vara tillgänglig vid rätt tidpunkt för beslutsfattare, medarbetare, forskare och patienter. Advania har lyckats skapa en modern, välfungerande IT-miljö som gör det lättare att ställa rätt diagnoser på patienter och har gjort Karolinska till Europas smartaste sjukhus! Stort grattis! 

HPE Partner of the Year  

Tack vare ett långvarigt och nära partnerskap blev 2022 ett rekordår! Med många spännande projekt, nya kunder och försäljningssiffror som slog igenom taket! Ni fortsätter att utmana oss, och branschen och tar ett stort ansvar för leverans och kvalitet genom hela kedjan med ett socialt ansvar och inkluderande sätt. Vi är glada att få vara er partner och tillsammans bygga Sverige med IT. Ett stort grattis ATEA! 

 

HPE Growth  

 På rekordkort tid och genom ett otroligt driv har ni skapat en tillväxt som saknar motstycke! Vi står lika golvade som Goliat framför denna David som driver produktförsäljning på ett fantastiskt sätt med stort hjärta och passion och har blivit en av våra större partners på mycket kort tid. Det känns otroligt roligt att få ge er pris för er otroliga tillväxt. Stort grattis Techster!  

 

Hållbarhet 

 Vi vill alla vara med och bidra till att nå klimatmålen. Ingram Micro har genom innovativa lösningar och kommunikation fått ut HPs hållbarhetsprogram och hjälpt mindre och medelstora återförsäljare att erbjuda hållbara tjänster, produkter och lösningar. Vilket är nödvändigt på återförsäljarmarknaden som domineras av ett fåtal stora aktörer. Exempelvis har man med sin podd lyckats skapa engagemang och visat att hållbarhet inte bara är för de stora jättarna utan även för små arbetsmyror där ute. Det vinner alla på men just ikväll är det Ingram Micro som står som vinnare! Stort grattis! 

 

Innovation 

 Att vara innovativ är mer än att bara hitta nya lösningar. Det krävs också mod att genomföra dem. Telia Cygate var vår första partner att implementera Greenlake till publika sektorn. Man vågade satsa och gav kunden därmed större möjlighet att driva innovation när nya Greenlake implementerades för första gången i Sverige. Telia Cygate visar vägen mot framtiden. Stort grattis!