Kära Guldmyran…

Guldmyran är inget utan sina partners — och vilka partners sen!
Här får du träffa några av våra partners medarbetare när de förbereder sig inför Guldmyrans tjugoårsjubileum. Den 3 februari tycks bli något alldeles extra…


Nomineringarna till Guldmyran 2023 är nu stängd

Varje år delar HP & Hewlett Packard Enterprise ut Guldmyran. Vi gör det för att lyfta modiga, banbrytande och framgångsrika it-företag och berätta hur it bidrar till att lösa många av vår tids största utmaningar.

Fram till den 31/10 tar vi emot nomineringar till Guldmyran. Finalister offentliggörs i början av december. Vinnare utses under Guldmyran-galan i februari (mer information kommer) och får ta emot en statyett av Guldmyran. Nominera ditt bidrag här.

FAQ

Vem kan nominera ett projekt?
I princip vem som helst och det är helt i sin ordning att nominera ett eget projekt. Nomineringsprocessen är en inventering där vi söker årets mest spännande it-projekt. Därefter är det juryns bedömning av projektets kvaliteter som fäller avgörandet.

Vilka kategorier kan man nominera till?
Det finns inga fasta nominerings-kategorier. Kategorierna skapas med utgångspunkt från de nomineringar som skickats in. Exempel på kategorier som funnits historiskt är Säkerhet & Integritet, Hållbarhet och Samhällsnytta men dessa förändras år från år.

Vilka fasta kategorier finns?
Det finns två fasta kategorier, Growth & Partner of the Year. Dessa kategorier baseras inte på nomineringar. Growth tilldelas det partnerföretag som imponerat mest med sin tillväxt. Partner of the Year delas ut till den partner som, efter en samlad bedömning, presterat ett resultat utöver det vanliga. Då både HP och HPE delar ut Guldmyror i dessa kategorier, det innebär totalt 4 Guldmyror.

Vem väljer ut vilka bidrag som vinner?
Vinnarna utses av en jury. Juryarbetet leds av kanalansvariga på HP och HPE. Kunskap kring de inskickade bidragen kan även inhämtas från de medarbetare på HP och HPE som medverkat i projekten.

Vad är det egentligen juryn bedömer?
Vi kommer alltid att göra en samlad bedömning. Det innebär att saker som affärsmässighet, samarbetsförmåga, kreativitet vägs in i bedömningen. Tyngst väger dock att projektet är tankeledande och bidrar till att skapa värde för kunden, slutanvändarna och för samhället.


Se vinnare och sändningen från Guldmyran 2022

Guldmyran 2022

Årets guldmyror delades ut på Sergel Hub i centrala Stockholm. Med 200 personer på plats och en betydligt större publik som följde sändningarna online skapade vi en högtidlig engagerande eftermiddag. Stort grattis till alla pristagare!

Carin da Silva gav prisgalan extra stjärnglans samtidigt som Toni och Daniel drillades i konsten att skapa en levande, digital närvaro. Vi följer med spänning utvecklingen framåt.

Samhälssnytta

RTS
Ragn-Sells,
HPE GreenLake

Utveckla och effektivisera

Atea
Koeningsegg,
Gemera IT

Säkerhet och integritet

Cygate
Kommun i norra Sverige,
Aruba LAN & WiFi

Hållbarhet

Atea
Region Stockholm,
Print som tjänst

HP Growth

B2B IT-Partner

HPE Growth

Nordlo

HP Partner of the Year

Atea

HPE Partner of the Year

Advania


Finalister Guldmyran 2021

Tack för alla nomineringar!

Jurysammanträdena är avslutade och vi kan konstatera att det har varit ett händelserikt år med många spännande it-projekt. Utöver de klassiska kategorierna Partner of the year och Growth kommer vi i år dela ut myror i fyra kategorier.

HP Partner of the Year

Atea

Dustin

Advania

Foxway

HPE Partner of the Year

Advania

Atea

Cygate

Dustin

Utveckla och effektivisera

Dustin
Rapid Images HPE/Qumulo

Advania
Advania Private Cloud powered by HPE

Netprint Solution
Workpath

Atea
Koenigsegg, Gemera IT

Samhällsnytta

RTS
Ragn-Sells HPE GreenLake

Advania
Big Data Clusters covid-forskning & AI

Perfect Print
MTR, Digitalisering av tunnelbanan

Atea
Region X, Modernisering av infrastruktur

Säkerhet och integritet

Cygate
Kommun x i Norrland, Aruba LAN & WiFi

Advania
Aruba EdgeConnect

Perfect Print
Kommun X, Print som tjänst

Hållbarhet

Atea 
Region Stockholm, Print som tjänst

Dustin 
Karolinska Institutet, IT som tjänst 

Perfect Print 
Hyreslandslaget, Print som tjänst 

HP Growth

Iver 

Foxway  

B2B IT-Partner 

Advania 

HPE Growth

Aranya 

Nordlo 

Storsafe 

Shibuya 


Atea berättar om sitt initiativ ASF

Vinnaren av Hedersmyran 2020 har ordet och delar med sig av sin syn på hållbarhet och framtiden.

IT-köpares makt är stor men kan användas bättre

Hur då? Jo, genom att ställa hållbarhetskrav kan köparna använda sin makt och visa branschen vilken utveckling de helst vill se.

Varje år inom ramen för initiativet Atea Sustainability Focus (ASF) berättar hundratals nordiska IT-köpare hur de ser på hållbarhet och IT. Både vad de gör själva och vad de vill se från branschen. IT-avdelningar idag förväntas bidra till verksamhetens hållbarhetsmål och bland målen står miljö och klimat i högst upp. Majoriteten av dem som svarar på undersökningen säger att de prioriterar hållbarhet vid inköp av IT men fortfarande är det alltför många som inte ställer hållbarhetskrav alls.

Vad ställer köparna för krav?

Varannan köpare anser att de ställer avancerade krav, som verifieras innan tilldelning, men många IT- köpare upplever att de saknar tid och resurser för att prioritera uppföljning. Samtidigt anger de flesta att en viktig möjliggörare för att ta mer ansvar kring hållbar IT är att stärka processen kring hållbarhetskraven. Att verifiera och följa upp är A och O för att få effekt.

Detta ställningstagande var grunden till att 11 organisationer, några av de största IT-köparna och ledande när det gäller hållbarhet, arbetade fram ett manifest som beskriver hur de tillsammans kommer att ta ett större ansvar för hållbara IT-inköp. Bland annat genom att gynna aktörer som är i linje med 1,5-gradersmålet och verkar för en cirkulär ekonomi och på ett transparent sätt visar hur de respekterar de mänskliga rättigheterna.

Genom ständigt utbyte, bland annat i form av en Learning Academy, kommer medlemmarna i ASF Leadership for Change att dela best practice för att hitta de metoder som ger störst effekt.  Det finns helt enkelt inget bättre sätt att driva hållbar utveckling än att skapa en marknad för den.

Så, hur gör du som IT-köpare för att ställa hållbarhetskrav som gör skillnad? Först och främst: välj tillverkare som är minst Regular Member i Responsible Business Alliance och välj TCO- certifierade produkter och säkra återtag. Då lägger du en mycket god grund för hållbar tillverkning och användning av IT – utan tidskrävande uppföljning.

Flera råd hittar du här . Och vill du vara med och förändra världen – delta i ASF Dialog 2021 eller  Leader for Change och utforma best practice tillsammans med andra ledande köpare

Chiara Selvetti
Hållbarhetschef, Atea


As a Service @ Your Service

Alla företag måste vara flexibla, snabba och lyhörda mot både kundernas och marknadens krav. Den digitala transformationen har stärkts av den blixtsnabba utvecklingen av as-a-Service-konceptet.

As-a-service-trenden har lett till en allmän tillgång till högkvalitativ infrastruktur. Bara för tio år sedan kunde hårdvara bli en stötesten i projekten. Företag var tvungna att beställa allt flera månader i förväg och varorna skeppades oftast från andra sidan av världen. Vi har med andra ord gått ifrån en hårdvarubrist till att hårdvaran finns en knapptryckning bort.

Man kan därför säga att aaS har ”demokratiserat infrastruktur” eftersom det idag varken krävs stora investeringar eller omfattande kunskap för att få tillgång till modern, säker och uppdaterad IT.

Enligt Martin Sundblad, analytiker på IDC, drivs as-a-Service-utvecklingen av två saker. Dels den starka kopplingen mellan digitala och fysiska tjänster, som gör att det blir lättare att skapa paketeringar som är ”tjänstefierade”. Och dels av aktiemarknaden eftersom företag tenderar att få en högre värdering om de har stadiga abonnemangsliknande intäkter.

Tjänstefiering bra på börsen

Tjänstefieringen innebär många fördelar. Kostnadsbesparing är förstås en men även kapacitet är ett viktigt argument. Det är betydligt lättare att skala upp eller ned produktionen, beroende på kundernas efterfrågan, med hjälp av flexibiliteten som as-a-Service erbjuder. Tiden och arbetskraften kan nu istället användas för att utveckla företagets affär.

Samtidigt har komplexiteten ökat när det gäller att hantera data som finns både på egna servrar och i det privata samt publika molnet. När företag kan köpa hela lösningen som en tjänst kan de glömma allt vad komplexitet heter och istället fokusera på sin egen kärnverksamhet.

Upplevelsen är allt

Det viktigaste fördelarna med att konsumera IT som tjänst handlar inte om en plats – on eller off prem – utan om upplevelsen man får när man köper IT som tjänst. Kriterier som IT–säkerhet, performance och compliance driver dom flesta företag och organisationer till att bygga en hybrid IT-plattform. Det vill säga med IT-konsumtion i en kombination av ett publikt moln hos en IT partner eller i ett eget datacenter.

En utmaning kan då bli att få en överblick av sin IT. En bra lösning bör därför göra det möjligt att konsumera IT i dessa olika scenarier och dessutom förmågan att kunna hantera olika arbetslaster med god överblick av konsumtion, performance, compliance et cetera. 

Kommer utveckling att fortsätta i lika snabb takt?

Enligt IDC:s analytiker håller trenden mot det publika molnet på att mogna.

– Företag har blivit bättre på att avgöra vilken typ av data man ska lägga på vilken plats utifrån vilken lösning som ger mest nytta. Det leder till att en del data flyttas tillbaka från molnet till företagets egna servrar men i en konsumtionstjänst on-prem. Även faktorer som IT-säkerhet och GDPR kommer påverka den här utvecklingen, säger Martin Sundblad.

I takt med att IT-marknaden växer kommer den att förändras. Företagen som tillhandahåller molntjänster kommer framöver att särskilja sig allt mer från varandra. Dessutom, spår IDC:s analytiker, att fler partnerskap bildas liksom ekosystem av samverkande molntjänstleverantörer. Detta stöttat av de stora leverantörerna av plattformar, tjänster och program som hjälper till för att säkra leverans, säkerhet och integration.

Ladda gärna ner och läs hela rapporten här

Hälsar Toni Drk, HPE


Easy doesn´t do it

Klimatfrågan har inga enkla lösningar

“Easy doesn’t do it” brukar vi säga på HP. Att ta tag i klimatfrågan kräver att vi gör saker på ett annorlunda sätt eller kanske helt slutar göra vissa saker. Det låter enkelt men är svårt. Det kräver uppoffringar och hårt arbete och att vi sätter klimatfrågan allra högst på dagordningen.

HP har gått först i IT-branschen med många saker. Vi var till exempel först med att redovisa vårt klimatavtryck för hela leverantörskedjan och hur användandet av våra produkter har påverkar klimatet. Därefter har vi satt upp ambitiösa mål för både oss själva och våra underleverantörer som vi har överträffat gång på gång.

Det är inte nya förordningar eller lagar som driver vår utveckling. Det är inte heller för att vi vill se bra ut i förhållande till andra eller vinna kortsiktiga sympatier.

Det här är det företag vi är i grunden. Vi har haft policyn kring globalt medborgarskap nedskriven sen 50-talet. Det är inte bara aktieägarnas värdeökningar som är målet med det vi gör. Vi ska ta hand om våra kunder, leverantörer, våra anställda men också samhället där vi verkar.

IT-branschens mest ambitiösa klimatmål

Nu sätter vi upp IT-branschens mest ambitiösa klimatmål med ambitionen att bli det mest hållbara och rättvisa företaget i hela branschen.

  • Minska utsläppet av växthusgaser i hela vår leverantörskedja med 50% till 2030 (jämfört med 2019)
  • Nå netto-noll utsläpp av växthusgaser i hela leverantörskedjan 2040 med början i förbrukning till skrivare där vi ska nå en neutralisering redan 2030
  • 2030 ska 75% av materialet i både produkter och förpackningar vara av återvunnet material

Det här är bara några av målen men om du tittar på dom så är det extremt svåra mål att uppnå. Om vi ska uppnå 75% av återvunnet material i våra produkter och förpackningar så kräver det att vi ställer om vår produktion till ett cirkulärt tänkande där slutet på livscykeln helt plötsligt blir början på produktionen. Det kräver att vi ställer om hela vår leverantörskedja som idag innefattar 500 000 människor.

Att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser betyder inte bara att vi klimatkompenserar vår miljöpåverkan som många gör. Det betyder att vi kommer att minska vårt klimatavtryck på alla sätt som det är möjligt och sen kompensera det som återstår.

Vi menar allvar med att göra det som är rätt och inte det som är enkelt.

Det är de enkla och breda lösningarna som har tagit vår jord dit den är idag. Det är den smala vägen och de svåra omställningarna som tar oss ur den här situationen och vi lovar att göra vår del i det och det spelar roll.

Daniel Antonsson, HP


Se vinnare och sändningen från Guldmyran 2021

Guldmyran 2021

Wow! Vilken premiär det blev för Guldmyrans nya priser! Stort tack till alla er som var med och förgyllde prisutdelningen och deltog i vårt quiz.

Vi fick ju även se Toni och Daniels dolda talanger tillsammans med Josefine Johansson som guidade oss genom eftermiddagen.

Det blev bästa tänkbara starten på 2021 och vi hoppas att alla tar med sig den här energin in i årets projekt så ses vi nästa år igen.

Stort tack,
Vännerna på HP och HPE

Vinnare Guldmyran 2020

Samhällsnytta

Atea
Effektiv mobilisering när det
verkligen gäller

Utveckla och effektivisera

Advania
One Nordic transformation till
agil as-a-service

Säkerhet och integritet

Cygate
As a service at your service med
Greenlake Central


Finalister Guldmyran

Tack för alla nomineringar!

Ert nytänkande har tvingat oss att tänka nytt. Därför har vi i år en del nya kategorier och en helt ny nomineringsprocess. Det var oerhört inspirerande att avsluta ett så speciellt år som 2020 med att gå igenom alla era case och se ert fantastiska arbete. Trots de speciella tiderna finns det så många spännande projekt som gör att framtiden ser ljus ut. Juryarbetet har sannerligen inte varit lätt i år men nu är alla finalister klara och som vanligt presenterar vi dem löpande fram till galan. Och här kommer ännu en!

Stort tack och hoppas vi ses den 4 februari!

HPE Partner of the Year

Advania

Cygate

Atea

HP Partner of the Year

Atea

Foxway

Citedo

HPE Growth

Techster

Cuebid

Invid

Gibon

HP Growth

Visolit

Invid

Foxway

Citedo

Säkerhet och integritet

HP och HPE

Advania
100% svensk cloudtjänst för svenska marknaden

Cygate
As a service at your service med Greenlake Central

Nordlo
Lyckosam on prem as a service i Gästrikland

Atea
Hållbara upphandlingar till ny nivå i Skåne

Citedo
Höjd säkerhet och bättre kostnadskontroll hos IES

Utveckla och effektivisera

HP och HPE

Cuebid
MMT, snabbare insikter från havets hemligheter

Cygate
Innovation i Norges modernaste byggnad Ökern

PC Addon
Skalbarhet och effektivitet hos Veddesta med NaaS

Advania
One Nordic transformation till agil as-a-service

Samhällsnytta

HP och HPE

Advania
Voice – Musikalisk inlärning i skolan

Atea
Effektiv mobilisering när det verkligen gäller

Atea
Mindre administration, mer vision i Skurup

Advania
Smartare resursfördelning inom vården

B2B IT-Partner
Verksamhetskritisk infrastrukturutveckling


Inbjudan Guldmyran AWards 2021

Guldmyran AWards 2021

Nu kickar vi igång 2021 med att dela ut branschens största priser! Som vanligt kommer vi bjuda på inspiration, livemusik och överraskningar. Nytt för i år är ju så klart våra nya priskategorier som delas av ut av våra värdar Toni och Daniel tillsammans med Josefin Johansson. Vi kommer besöka HP Customer Welcome Center i Palo Alto och inspireras ytterligare av HPEs evangelist Peter Werdenhoff som bjuder på en inspirerande föreläsning. Tillsammans med vårt liveband kör vi ett quiz och hoppas få kora en helt ny vinnare! Anmäl dig här nedan, vi ses torsdag den 4 februari kl 14.00!

Datum: 4 februari
Tid: 14.00-16.00

Anmäl dig här!